Skip to content

Door allerlei omstandigheden maak je op dit moment gebruik van de Participatiewet of zoals het vroeger heette de bijstand. Vanuit het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal krijgen inwoners de kans om te re-integreren. Je krijgt een gesprek met je klantmanager en die kan je   doorverwijzen naar Stichting De Kringloper. Bij Stichting De Kringloper kun je stapsgewijs, onder begeleiding van een buddy op de werkvloer en een vaste trajectbegeleider, weer stappen maken op de participatieladder.

Op 13 oktober konden de klantmanagers van het Werkplein Hart van West-Brabant zelf ervaren hoe het is om een traject te volgen bij De Kringloper. Het werd een ochtend vol van gezelligheid, beleving en verbazing. Maar ook het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Iedereen was het eens met elkaar: volgend jaar moet er absoluut weer een belevingsdag komen!

Back To Top