Skip to content

Roosendaal – Een mooi compliment voor De Kringloper. Via afdeling KANS worden jaarlijks meer dan 150 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt in het verbeteren/aanleren van arbeids- en werknemersvaardigheden. Dit met uiteindelijke doel terugkeer naar reguliere/gesubsidieerde arbeid.

De kandidaten die in 2018 hun re-integratietraject bij De Kringloper hebben afgerond waren zeer tevreden. Eén van de punten waar De Kringloper echt in uitblonk was dat er aandacht is voor de mens en dat er geluisterd wordt naar wat zij belangrijk vinden. Dit alles werd door de kandidaten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,1.

Met bovenstaande cijfers scoort De Kringloper zowel landelijk als in de eigen regio boven het gemiddelde.

Back To Top