Skip to content

Etten-Leur – In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met:

  • Formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.)
  • Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer
  • Voorlezen aan (klein)kinderen
  • Pinnen en digitaal betalen
  • Werken met de computer, solliciteren
  • Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg

Bron: Stichting Lezen & Schrijven

Onze collega, André, is één van deze mensen.

André schaamt zich gelukkig niet voor zijn laaggeletterdheid, maar heeft hier soms wel last van. Voor André was dit de reden om met zijn laaggeletterdheid aan de slag te gaan. Met ondersteuning van Bibliotheek VaNnU, Zorgbelang Brabant/Zeeland en Stichting Lezen & Schrijven ging hij naar de cursus ”Digitale Vaardigheden op eenvoudig taalniveau”.

Hij slaagde met vlag en wimpel!

Back To Top