skip to Main Content

 

Werk Voorop werd in 2008 in het leven geroepen om inwoners van de gemeente Halderberge met een WWB-uitkering te begeleiden naar een passende en betaalde baan. Tot er een betaalde baan gevonden werd konden uitkeringsgerechtigden arbeids- en werknemersvaardigheden opdoen bij Werk Voorop.

In de loop der jaren is Werk Voorop uitgegroeid tot een project in het kader van armoede bestrijding en het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 is Werk Voorop verhuisd van het voormalige VES-terrein naar drie locaties:

  1. Varkensmarkt 8 in Oudenbosch
  2. Varkensmarkt 10 in Oudenbosch
  3. Wortelsteeke in Oud Gastel

Op de Varkensmarkt 8 en 10 in Oudenbosch bevinden zich de Kledingbank en het uitgiftepunt fietsen van Stichting Leergeld. Elke maand kunnen inwoners van de gemeente Halderberge, in het kader van armoede bestrijding, gratis 8 stuks kleding komen ophalen bij de Kledingbank. Via een verwijzing van Stichting Leergeld kunnen kinderen bij de Varkensmarkt een gratis fiets komen uitzoeken waarmee zij naar de basisschool of het voortgezet onderwijs kunnen fietsen.
Bij het Ambachtscentrum op de Wortelsteeke bevinden zich de werkplaats voor fietsenreparatie en de ICT afdeling.

Op dit moment zijn 15 uitkeringsgerechtigden vanuit het Werkplein Hart van West-Brabant actief bij Werk Voorop op de Varkensmarkt en de Wortelsteeke. Daarnaast wordt er samengewerkt met de ANWB,  ’t Stoofje, Homico en Stichting Vrienden van Paulus.

Elke dag is de kledingbank en het uitgiftepunt fietsen van Stichting Leergeld geopend:

Maandag    09:00u – 12:00u
Dinsdag      09:00u – 12:00u
Woensdag  09:00u – 12:00u / 13:00u – 16:00u
Donderdag 09:00u – 12:00u
Vrijdag        09:00u – 12:00u

Wilt u gebruik maken van de kledingbank dan kunt u een verwijsbrief halen bij:
– WMO gemeente Halderberge
– Werkplein Hart van West-Brabant
– Vluchtelingenwerk

U kunt ook binnen lopen bij de Kledingbank tijdens openingsuren.

Een verwijzing voor het uitgiftepunt fietsen kunt u verkrijgen bij Stichting Leergeld.
www.leergeldnoordwestbrabant.nl

Back To Top