Skip to content

KANS

Kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Je sterke punten verder ontwikkelen en je minder sterke punten durven te benoemen en daar waar mogelijk verbeteren of anders inzetten. Goed naar jezelf kijken en luisteren. Maar soms ook gewoon accepteren dat je dingen niet (meer) kunt en je op zoek moet gaan naar een baan die beter bij je past.

Inmiddels is KANS 10 jaar operationeel als participatieafdeling van Stichting De Kringloper. In deze 10 jaar is duidelijk geworden dat De Kringloper een ideale omgeving is om mensen op een motiverende wijze te activeren en te socialiseren. Maar ook om arbeids- en werknemersvaardigheden aan te leren, je Nederlandse taal te verbeteren of praktijkervaring op te doen. Dit met als doel het verkrijgen van reguliere arbeid.

KANS biedt begeleiding aan uitkeringsgerechtigden vanuit de participatiewet en werkt hierin samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. Tevens biedt KANS begeleiding aan medewerkers vanuit de dagbesteding. Dit doet KANS in samenwerking met de leerwerkbegeleiders van Amarant, SDW, GGZ WNB en GGz Breburg.

Iedereen vindt bij De Kringloper een motiverende werkplek. Een werkplek waarbij in een eigen tempo en onder begeleiding van professionele werkbegeleiders en trajectbegeleiders gewerkt kan worden aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie.

Doordat KANS ook samenwerkt met partners zoals MEE West-Brabant, WijZijn Traverse, GGZ, Alwel en Stichting Leergeld kan er op een juiste manier hulp geboden worden aan uitkeringsgerechtigden die op dat moment een hulpvraag hebben.

Wil je in contact komen met afdeling KANS?  Dat kan via het mailadres: KANS@kringloper.nl

Back To Top