Skip to content

Missie

Bij De Kringloper benutten wij alle kansen voor een beter milieu en meer welzijn voor onze medewerkers en voor de maatschappij in het algemeen. Dit doen wij op verschillende manieren.

 • Het verkleinen van de afvalberg door herbruikbare goederen een tweede kans te geven.  Men kan herbruikbare spullen gratis bij ons inleveren en ook laten ophalen door onze ophaalservice
 • In loop van tijd is er een tweede doelstelling bij gekomen. Door de groei in de verkoop van tweedehands spullen kon De Kringloper het aantal betaalde werknemers laten toenemen. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een leuke baan gevonden bij De Kringloper.
 • Enige jaren geleden is er een derde doelstelling toegevoegd. Via afdeling KANS (Kringloper Arbeidstoeleiding Nieuwe Stijl) krijgen mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsactiverings-traject aangeboden. Via dit traject helpt KANS deze afstand te overbruggen zodat ze terug kunnen naar de reguliere arbeidsmarkt. Lees hier meer over KANS
 • Inmiddels is De Kringloper ook erkend leerbedrijf op gebied van logistiek, administratie, detailhandel, ICT en witgoedreparatie.

Wij ondervinden hier de volgende voordelen aan:

 • We besparen kosten door milieubewust te ondernemen
 • Minder ziekteverzuim en meer productiviteit door een prettige werkomgeving voor onze werknemers en vrijwilligers
 • Het versterkt de concurrentiekracht van De Kringloper

Al sinds onze oprichting zet Stichting De Kringloper zich in om hergebruik van goederen te stimuleren. We streven ernaar om zoveel mogelijk gebruikte spullen een tweede leven te geven. Dat doen we door deze spullen te verkopen in onze winkels.  Sommige spullen repareren we of we recycleren ze tot hernieuwbare grondstoffen. Hierdoor dragen we bij aan een beter milieu, maken we andere mensen weer blij en worden spullen geherwaardeerd. Het gaat om kleding, textiel, meubels, huisraad, elektrische apparaten, speelgoed en boeken.

Stichting De Kringloper is een organisatie die zich bezighoudt met het verkleinen van de afvalberg door nog bruikbare goederen een tweede kans te geven en zo het milieu enigszins te ontzien. Om dit te verwezenlijken is De Kringloper afhankelijk van spullen die mensen brengen. Daarnaast heeft De Kringloper ook een gratis ophaalservice waarbij we de spullen bij u thuis ophalen.

Bij De Kringloper zamelen we jaarlijks in totaal zo’n 2.500 ton aan gebruikte spullen in. Goederen die anders zouden zijn weggegooid. Hiervan wordt momenteel 85 procent hergebruikt. Dat is al best veel, maar wij streven ernaar om het percentage hergebruik nog hoger te krijgen. Dat doen we niet alleen. We werken veel samen met organisaties, bedrijven en gemeenten. Samen kom je immers tot meer en betere oplossingen.

De Kringloper is een stichting. De dagelijkse leiding binnen de stichting berust bij de directeur Robbert van Walsum. De organisatie kent ongeveer 300 medewerkers, van wie 80 in loondienst.

WEEELABEX certificaat

Als het op hergebruik aankomt, gaan we bij De Kringloper nog een stap verder. Zo kijken we steeds vaker naar wat we kunnen doen met de spullen die niet meer te gebruiken zijn. We repareren wasmachines/drogers, fietsen en PC’s zodat deze weer met garantie kunnen worden verkocht. Mocht dat niet lukken dan worden deze goederen gedemonteerd en kunnen de afzonderlijke stromen worden gerecycled. Voor ICT hebben we hiervoor als enige kringlooporganisatie in Nederland het WEEELABEX certificaat behaald.

100% Kringloop Keurmerk

Daarnaast zijn we de trotse bezitter van het 100% Kringloop keurmerk van de branchevereniging kringloopbedrijven (BKN).
https://www.kringloopwinkels.nl/projecten/keurmerk-kringloopbedrijven/

Stichting De Kringloper heeft de ANBI-status toegekend gekregen.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een toekenning van de Belastingdienst voor goede doelen en instellingen waar meer dan 90% van de activiteiten wordt ingezet voor het algemene nut. Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. Bij De Kringloper helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze afstand te overbruggen. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een fijne dagbesteding. Ook is De Kringloper een erkend leerbedrijf, veel stagiaires worden op een prettige en goede manier opgeleid. Het doel hierbij is om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor iedereen.

 • Re-integratieactiviteiten
  De Kringloper is een organisatie voor mens en milieu. In de verschillende Kringloopwarenhuizen komen de twee doelstellingen samen: het stimuleren van hergebruik en het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal helpt De Kringloper mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze afstand te overbruggen. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt via de afdeling KANS (Kringloper Arbeidstoeleiding Nieuwe Stijl) van Stichting De Kringloper. Lees hier meer over KANS.
 • Dagbesteding
  De Kringloper is ervan overtuigd dat het hebben van een vorm van zinvolle dagbesteding bijdraagt aan welzijn en geluk. Er weer bij horen, deelnemen aan het dagelijks leven, iets betekenen voor een ander, het zijn waarden die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van eigenwaarde . Voor mensen die (nog) niet in staat zijn om een betaalde functie uit te oefenen biedt De Kringloper een zinvolle en leerzame dagbesteding aan.  Samen met de werkbegeleiders en trajectbegeleiders van De Kringloper maar ook de leerwerkbegeleiders van de zorgaanbieders, waarbij iemand is aangemeld, worden stappen gemaakt in persoonlijke groei en het opdoen van werkervaring. Op dit moment werkt De Kringloper samen met Amarant, GGZ WNB en GGz Breburg.
 • Stageplaatsen
  De Kringloper is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat we leerlingen van diverse scholen uit de regio kennis laten maken met de praktijk. Lees hier meer over onze stages.
 • Vrijwilligerswerk
  Binnen De Kringloper is altijd ruimte voor vrijwilligers. Velen in onze samenleving die hun tijd vooral thuis doorbrengen hebben behoefte aan een zinvolle tijdbesteding. Ook hebben ze vaak behoefte aan sociale contacten. Lees hier meer over onze vrijwilligers.
Back To Top