Skip to content

Duaal met Taal

Roosendaal – Het hebben van betaald werk draagt bij aan de participatie en integratie van statushouders. Als iemand werkt doet hij/zij mee, voorziet in zijn eigen bestaan en draagt bij aan de samenleving. De meeste statushouders starten hun nieuwe leven in Nederland zonder baan en in een uitkeringssituatie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de arbeidsparticipatie van statushouders ook na jaren verblijf in Nederland laag is.

Statushouders vormen een diverse groep. Ze zijn vaak zeer gemotiveerd om in Nederland te gaan werken, maar lopen tegen drempels aan waardoor het vaak niet lukt om zonder ondersteuning een baan te vinden. Vertragende factoren zijn o.a.:

  • de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn
  • de Nederlandse arbeidsmarkt niet kennen
  • diploma’s die niet aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt
  • een lange periode van inactiviteit

Daarom biedt De Kringloper vanaf heden samen met het Werkplein Hart van West-Brabant een activerings-traject voor statushouders die een langere periode inactief zijn geweest en de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn.

Tijdens het traject Duaal met Taal gaat de statushouder aan de slag met zijn activering/leerdoelen in combinatie met de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Hierdoor zal ook de statushouder sneller en beter participeren op het gebied van arbeid

 

Back To Top