skip to Main Content

De kledingbank

In samenwerking met de gemeente Halderberge en de gemeente Roosendaal is in het kader van bestaanszekerheid in beide gemeenten een kledingbank opgericht.  Bij de kledingbank hebben de inwoners van Halderberge en Roosendaal de mogelijkheid om gratis acht stuks kleding per maand, per persoon te komen uitzoeken.

De Kledingbank Oudenbosch bevindt zich aan de Varkensmarkt 8 en 10 in Oudenbosch.

De Kledingbank Roosendaal bevindt zich aan de Edisonstraat 55 in Roosendaal.

De Kledingbank in Oudenbosch is geopend:
Varkensmarkt 8 en 10

Maandag    09:00 – 12:00
Dinsdag      09:00 – 12:00
Woensdag  09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
Donderdag 09:00 – 12:00
Vrijdag        09:00 – 12:00

De Kledingbank in Roosendaal is geopend:
Edisonstraat 55

OPGELET aangepaste openingstijden!
De Kledingbank in Roosendaal is uitzonderlijk gesloten op:

      • Vrijdag 18 november 2022
      • vrijdag 23 december 2022 tot en met dinsdag 27 december 2022

Reguliere openingstijden:

Maandag    09:00 – 12:00
Dinsdag      09:00 – 12:00
Woensdag  09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00
Donderdag 09:00 – 12:00
Vrijdag        09:00 – 12:00

Wil je gebruikmaken van de kledingbanken vraag een verwijzing bij: Stichting Leergeld, Stichting Paul, Stichting Paulus, Vluchtelingenwerk, Social Klus, het Werkplein Hart van West-Brabant of je contactpersoon bij de WMO.
Ook zonder doorverwijzing kun je binnen lopen bij de Kledingbank tijdens de openingsuren.

Binnen de kledingbanken bevinden zich ook de uitgiftepunten voor fietsen van Stichting Leergeld.  Via een verwijzing van Stichting Leergeld kunnen kinderen bij de kledingbanken een fiets komen uitzoeken.
Voor meer informatie neem je contact op met Stichting Leergeld.
www.leergeldnoordwestbrabant.nl

Ben je woonachtig in Roosendaal en heb je een verwijzing van Stichting Paul, dan kun je bij De Kledingbank Roosendaal twee keer per jaar vijf stuks sportkleding komen uitzoeken.
Voor meer informatie neem je contact op met Stichting Paul.
www.stichtingpaul.nl

Op dit moment zijn 25 uitkeringsgerechtigden vanuit het Werkplein Hart van West-Brabant met veel plezier actief bij de kledingbanken. Zij heten je dan ook van harte welkom!

 

Back To Top